Допълнителни услуги

Банкиране

Представяне на платежни нареждания за разплащания с Националната агенция по приходите или разплащания с трети лица и вносни бележки от името на клиента в обслужващия ви банков клон на банката, с която дружеството работи.

Изготвяне на банкови документи, необходими във връзка с откриване на сметки, откриване на акредитиви, молби и заявления, свързани с издаването на електронен подпис или електронно банкиране за извършване на разплащания.

Получаване на банкови извлечения от обслужващия ви банков клон – чрез получаването им на е-мейл или на място в клона на банката.

Захранване на разплащателните сметки на фирмата при необходимост от парични средства.


Административни услуги

Подаване на заявления за Удостоверения за наличие и липса на задължения и получаването им от Националната агенция по приходите.

Подаване на заявление на справка за регистрираните трудови договори към определена дата и съответно получаването и.

Актуално състояние на фирмата от Търговския регистър.

Попълване и подаване на декларация за придобит недвижим имот.

Попълване и подаване на декларация за придобитo МПС.


Информационни услуги

Изготвяне на документи за кредитиране и финансиране – молби за кандидатстване за кредит, информация за клиента, декларации за семейно и имуществено състояние на фирмата, декларация за свързаност и всякакви други деклрации.

Изготвяне на допълнителни справки и отчети на дружеството, необходими за разглеждането и одобрението за финансиране.

Консултиране на трети лица във връзка с финансиране.