Еднократни счетоводни услуги

Абонаментно счетоводно обслужване Годишно счетоводно приключване на малки и средни предприятия, предприятия на патент или нерегистрирани по ДДС дружества. Изготвяне на годишен финансов отчет , попълване и подаване на Годишна данъчна декларация.

Абонаментно счетоводно обслужване Попълване на годишна данъчна декларация по чл. 50 на физически лица.

Абонаментно счетоводно обслужване Подготовка и попълване на статистически отчети.