Еднократни счетоводни услуги

Абонаментно счетоводно обслужванеГодишно счетоводно приключване на малки и средни предприятия, предприятия на патент или нерегистрирани по ДДС дружества. Изготвяне на годишен финансов отчет , попълване и подаване на Годишна данъчна декларация.
Абонаментно счетоводно обслужванеПопълване на годишна данъчна декларация по чл. 50 на физически лица.
Абонаментно счетоводно обслужванеПодготовка и попълване на статистически отчети.