Банкиране

Абонаментно счетоводно обслужване Представяне на платежни нареждания за разплащания с Националната агенция по приходите или разплащания с трети лица и вносни бележки от името на клиента в обслужващия ви банков клон на банката, с която дружеството работи.

Абонаментно счетоводно обслужване Изготвяне на банкови документи, необходими във връзка с откриване на сметки, откриване на акредитиви, молби и заявления, свързани с издаването на електронен подпис или електронно банкиране за извършване на разплащания.

Абонаментно счетоводно обслужване Получаване на банкови извлечения от обслужващия ви банков клон – чрез получаването им на е-мейл или на място в клона на банката.

Абонаментно счетоводно обслужване Захранване на разплащателните сметки на фирмата при необходимост от парични средства.


Административни услуги

Абонаментно счетоводно обслужване Подаване на заявления за Удостоверения за наличие и липса на задължения и получаването им от Националната агенция по приходите.

Абонаментно счетоводно обслужване Подаване на заявление на справка за регистрираните трудови договори към определена дата и съответно получаването и.

Абонаментно счетоводно обслужване Актуално състояние на фирмата от Търговския регистър.

Абонаментно счетоводно обслужване Попълване и подаване на декларация за придобит недвижим имот.

Абонаментно счетоводно обслужване Попълване и подаване на декларация за придобитo МПС.


Информационни услуги

Абонаментно счетоводно обслужване Изготвяне на документи за кредитиране и финансиране – молби за кандидатстване за кредит, информация за клиента, декларации за семейно и имуществено състояние на фирмата, декларация за свързаност и всякакви други деклрации.

Абонаментно счетоводно обслужване Изготвяне на допълнителни справки и отчети на дружеството, необходими за разглеждането и одобрението за финансиране.

Абонаментно счетоводно обслужване Консултиране на трети лица във връзка с финансиране.


Допълнителните услуги, включително неизброените в настоящия списък, подлежат на отделно договаряне.