Допълнителни услуги

Банкиране

Абонаментно счетоводно обслужванеПредставяне на платежни нареждания за разплащания с Националната агенция по приходите или разплащания с трети лица и вносни бележки от името на клиента в обслужващия ви банков клон на банката, с която дружеството работи.
Абонаментно счетоводно обслужванеИзготвяне на банкови документи, необходими във връзка с откриване на сметки, откриване на акредитиви, молби и заявления, свързани с издаването на електронен подпис или електронно банкиране за извършване на разплащания.
Абонаментно счетоводно обслужванеПолучаване на банкови извлечения от обслужващия ви банков клон – чрез получаването им на е-мейл или на място в клона на банката.
Абонаментно счетоводно обслужванеЗахранване на разплащателните сметки на фирмата при необходимост от парични средства.

Административни услуги

Абонаментно счетоводно обслужванеПодаване на заявления за Удостоверения за наличие и липса на задължения и получаването им от Националната агенция по приходите.
Абонаментно счетоводно обслужванеПодаване на заявление на справка за регистрираните трудови договори към определена дата и съответно получаването и.
Абонаментно счетоводно обслужванеАктуално състояние на фирмата от Търговския регистър.
Абонаментно счетоводно обслужванеПопълване и подаване на декларация за придобит недвижим имот.
Абонаментно счетоводно обслужванеПопълване и подаване на декларация за придобитo МПС.

Информационни услуги

Абонаментно счетоводно обслужванеИзготвяне на документи за кредитиране и финансиране – молби за кандидатстване за кредит, информация за клиента, декларации за семейно и имуществено състояние на фирмата, декларация за свързаност и всякакви други деклрации.
Абонаментно счетоводно обслужванеИзготвяне на допълнителни справки и отчети на дружеството, необходими за разглеждането и одобрението за финансиране.
Абонаментно счетоводно обслужванеКонсултиране на трети лица във връзка с финансиране.

Допълнителните услуги, включително неизброените в настоящия списък, подлежат на отделно договаряне.